Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-04-15 01:49:41
Aeroklub Pomorski

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 26.11.2022

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 26. 11. 2022r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Zwyczajnych i Honorowych Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 10:15 ( Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 § 11 pkt 6).

Baner 1 Baner 2