Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-05-18 03:47:43
Aeroklub Pomorski

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 20.08.2015

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 20. 08. 2015r. o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 18:15 ( Statut Aeroklubu Polskiego Rozdział 6 § 29). Wszystkich obecnych zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia przy pomniku o godz. 17:45.

Baner 1 Baner 2