Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-05-18 03:03:01
Aeroklub Pomorski

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE AEROKLUBU POMORSKIEGO

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 24.03.2016 r. o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 17:15 (Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 §12 pkt 3)

Baner 1 Baner 2