Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-05-18 02:56:54
Aeroklub Pomorski

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Aeroklubu Pomorskiego

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 22.03.2018 r. o godz. 17:30 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godz. 17:45 (Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 § 12 pkt 3).
Baner 1 Baner 2