Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-06-20 06:18:39
Aeroklub Pomorski

Prace społeczne do końca kwietnia 2016.

Przypominamy że prace społeczne upoważniające do zniżki w opłatach lotniskowych, zaliczane do sezonu 2016 w ilości 10 h, można odpracować do końca kwietnia br.

Baner 1 Baner 2