OPŁATY ZA LĄDOWANIE I POSTÓJ

Krajowe statki powietrzne oraz ze strefy Schengen* netto brutto
do 2 t 50,00 61,50
za każdą rozpoczętą tonę 25,00 30,75

*do opłaty wliczony jest 4 godzinny postój