Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-05-18 03:35:38
Aeroklub Pomorski

Odszedł Grzegorz Drychta.

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci Grzegorza Drychty.
Wieloletniego Prezesa i Członka Honorowego Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia. Członkowie i Pracownicy Aeroklubu Pomorskiego

Baner 1 Baner 2