Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-05-18 03:18:16
Aeroklub Pomorski

Międzynarodowe Seminarium Sędziowskie / International Judging Seminar

Drodzy Sędziowie / Kandydaci na Sędziów Akrobacji Lotniczej,

uprzejmie informujemy, iż w dn. 24-26 marca 2023r w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu odbędzie się kurs podstawowy, szkolenie doskonalące oraz aktualizacja Sędziów Akrobacji Lotniczej.

Poniżej przedstawiamy link, pod którym znajdziecie Państwo przydatne materiały, które zostaną zaprezentowane podczas szkolenia sędziowskiego:

www.civanews.com/aerobatic-judge-training/

(w zakładce: Presenters Paperwork—>CIVA Judging Seminar – Agendav3.doc)

Materiał dostępny jest w wersji angielskiej.


Dear Aerobatic Judges / Aerobatic Judges Candidates,

We are pleased to inform you that on 24-26 March 2023, the Pomeranian Aero Club in Toruń will hold a basic course, an improvement training session and an update meeting for Aerobatic Judges.

Here is a link to the website with useful Presentation material for Judging Seminar:

https://www.civanews.com/aerobatic-judge-training/

(in the Tab: Presenters Paperwork—>CIVA Judging Seminar – Agendav3.doc)

The material is in an English version.

Baner 1 Baner 2