KS Lotnictwa

 

1

ZARZĄD KLUBU SENIORÓW

przy

Aeroklubie Pomorskim

im. gen. pil. St. Skalskiego

 

Klub Seniorów Lotnictwa dnia 22 października 2014 roku przeprowadził walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2010-2014. Po przeprowadzeniu statutowych procedur wyborczych wybrano zarząd klubu w składzie:

 1. Przewodniczący (Prezes)   -Zbigniew Brążkiewicz
 2. Sekretarz                            -Andrzej Dorociński
 3. Sekretarz                            -Edward Jędrzejczak
 4. Skarbnik                             -Tomasz Witkowski
 5. Członek                               -Ryszard Siemiński

aero_ks

Wspomnienie – 25 lecia KS Lotnictwa

 

ksl-znaczekPolskie lotnictwo sportowe skupione w Aeroklubie, od zarania jest trwałym elementem historii i kultury narodu. Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej, dla której lotnictwo stało się pasją życia i służby, działalność zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.

Klub Seniorów Lotnictwa jako organizacja społeczna jest spadkobiercą pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te tradycje o nowe wartości przemijających lat.

W styczniu br mija bowiem dwadzieścia pięć lat działalności Klubu Seniorów Lotnictwa [(26.01.1986r)] 1100). Powstał on z inicjatywy inst.. pil. Edmunda KLIMKA. Postać Edmunda KLIMKA znana była w środowisku lotniczym jako człowieka o dużym zaangażowaniu lotniczym a przypomnieć należy, że był pilotem sportowym, zawodowym, wielkim społecznikiem i wychowawcą wielu pokoleń pilotów. To jemu przypadła rola objęcia stanowiska prezesa klubu, którą pełnił do 1993 roku.
10-ciu pilotów, którzy swoją działalność lotniczą rozpoczęli wiele lat temu tworzą grupę inicjatywną byli to: Waldemar Etter, Wiesław Świtoniak, Jerzy Bobkiewicz, Edward Przybylski, Edmund Klimek, Stanisław Pakalski, Benedykt Jankowski, Zbigniew Kudzewicz, Jan Rzewuski, Joachim Gil. Propagowanie szeroko pojętego lotnictwa w szkołach na terenie Torunia oraz pobliskich miejscowościach, współpraca z Aeroklubem Pomorskim przynosi efekty. Wygłaszane są prelekcje, pomoc w organizowaniu rajdów motolotniowych, samolotowych, szybowcowych. Sędziowanie oraz oprowadzanie wycieczek przy pokazie sprzętu lotniczego.

Sporo pracy ma zespół zajmujący się sprawami historii lotnictwa. Jego członkowie zbierają materiały, które w przyszłości posłużą do opracowania – Historii Toruńskiego Lotnictwa w 100-lecie jego utworzenia. Zgromadzono już materiały kronikarskie, przetworzono kilkaset często unikalnych fotografii o tematyce lotniczej, utrwalonych zdarzeń oraz ludzi, którzy kiedyś rozsławiali dobre imię polskich skrzydeł.
Klub Seniorów Lotnictwa na toruńskim lotnisku stał się faktem docenianym przez władze Aeroklubu Pomorskiego, a w szczególności Dyrektora Aeroklubu inst. pil. Janusza Rosołka, Prezesa Aeroklubu Jerzego Wiśniewskiego, którzy niejednokrotnie dali dowód na dobrą współpracę z Klubem Seniorów.
Na przestrzeni lat nawiązała się współpraca z Klubami Seniorów z Bydgoszczy; Inowrocławia oraz IV Oddziału Związków Polskich Spadochroniarzy. Wymiana doświadczeń międzyklubowych, wspólne problemy nie są nam obce. Osiągnięcia, troski i smutne chwile. Te krótkie epizody z życia pozostają nam w pamięci „25-lecia Klubu Seniorów Lotnictwa.

domek

W roku 1999 z inicjatywy członków Klubu Seniorów Lotnictwa podjęto starania o pozyskanie budynku po byłej warowni znajdującej się na terenie lotniska. Na wniosek dyrektora Aeroklubu Pomorskiego inst.. pil. Janusza Rosołka Zarząd Aeroklubu przychylił się do naszej prośby i otrzymaliśmy ten obiekt. Teren wokół „Domku Seniorów” stanowi chlubę dla naszego klubu i jest stałym elementem wizerunku dla Aeroklubu Pomorskiego. W połowie października 2000r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby, naszego domku – Klubu Seniorów Lotnictwa na toruńskim lotnisku.
My seniorzy jesteśmy związani z tym kawałkiem ziemi.
Było wiele ciepłych słów w chwili otwarcia ze strony ówczesnego Prezesa Aeroklubu Pomorskiego pil. mgr. inż. Sławomira Wiączka, który cztery dni później ginie śmiercią lotnika.
– Nasze szeregi też się kruszą…

Wielu naszych wspaniałych kolegów, działaczy Klubu musiało odejść na „błękitny szlak” Wiecznej szczęśliwości. Wśród nich:

 1. Edmund Klimek;
 2. Jan Koral;
 3. Franciszek Rutkowski;
 4. Przemysław Piątkowski;
 5. Sławomir Wiączek;
 6. Jerzy Bobkiewicz;
 7. Zbigniew Gumowski;
 8. Jerzy Matulewski;
 9. Joachim Gil;
 10. Kazimierz Skowronek;
 11. Waldemar Etter;
 12. Henryk Klimek;
 13. Henryk Włodarski;
 14. Benedykt Jankowski;
 15. Henryk Wargin;
 16. Edward Borys;
 17. Eugeniusz Ogiński;
 18. Jerzy Witkowski;
 19. Franciszek Dzikowski.
 20. Edward Hyra
 21. Jerzy Łoboda
 22. Roman Komorowski
 23. Władysław Raczkowski
 24. Roman Jagusz

Cześć ich pamięci!

Opracował: Zbigniew Brążkiewicz