Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]
Hum [%]
QFE [hPa]
Wind [m/s]
Dir [deg]
Gust [m/s]
Computed values:
Td [C]NAN
EST Cloud base[m] NAN
+125m for each 1[C]
EPTO: 2024-06-20 06:40:32
Aeroklub Pomorski

INFORMACJA O SKŁADKACH

Członkowie Aeroklubu, którzy zalegają ze składkami członkowskimi proszeni są o uregulowanie należności do końca października 2022.

Baner 1 Baner 2