Historia lotniska

Związki Torunia z lotnictwem datują się od pierwszej dekady ubiegłego stulecia, kiedy to ówczesne niemieckie władze wojskowe wybudowały kolejno: port balonowy i sterowcowy oraz lotnisko.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALotnisko Toruńskie zostało utworzone w latach 1912-1913 na przedpolach twierdzy toruńskiej 4 km na zachód od centrum miasta. Początkowo pole wzlotów miało wymiary 500x500m W niewielkiej odległości od południowej strony lotniska wybudowano hangary i budynki administracyjne, koszarowe i inne wyposażenie techniczne. Bezpośrednio po I Wojnie Światowej lotnisko zostało przejęte z rąk niemieckich. Wkrótce rozpoczęły tu działalność dwie szkoły lotnicze Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych i Oficerska Szkoła Aeronautyczna. Od 1924r. gospodarzem lotniska został 4 Pułk Lotniczy.

1022W 1921 został zakupiony we Francji z demobilu sterowiec ciśnieniowy „Zodiac VZ-11” klasy Vedette (3000m3, 54m długości, 17m średnicy). We francuskiej marynarce wojennej był używany do wykonywania lotów patrolowych, eskortowania konwojów i wykrywania okrętów podwodnych. W marcu 1922 przetransportowano do portu sterowcowego w Toruniu i włączono do służby w Szkolnym Batalionie Sterowcowym Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej. Pierwszy lot odbył się 15.09.1923r. „Wzlot wczorajszy odbył się przy współudziale szefa wydziału obrony powietrznej przy M. S. W. pułkownika Bołosonowskiego, komendanta szkoły aerostatycznej w Toruniu majora Wollszlaegera, kap. sztabu gen. Steblowskiego, komendanta ?Lecha? kap. Szczepańskiego, pierwszego oficera nawigacyjnego por. Burzyńskiego oraz mechanika starsz. majstra wojskowego Pluty.” (Słowo Pomorskie 16.09.1923r). W 1924, po rozformowaniu szkoły, sterowiec przejęty został przez 1 Batalion Balonowy w Toruniu. Pierwszym komendantem sterowca „Lech” był por. Sławomir Bilek. Na wiosnę 1926, po wykonaniu ostatniego lotu, sterowiec poszedł do kasacji. Należy przypomnieć, że hala sterowcowa nie mieściła się na terenie lotniska, lecz w rejonie obecnej ulicy Balonowej.4pulklotniczyoficerowie1931

hangarLotnisko było sukcesywnie rozbudowywane przez kolejne lata. Dotyczy to zarówno infrastruktury lotniskowej, jak i samego pola wzlotów, które zostało powiększone i zmeliorowane. W 1937 roku wybudowano nowy hangar po wschodniej stronie lotniska.

18 czerwca 1938 roku odbyło się uroczyste otwarcie (nieukończonego jeszcze) Ośrodka Sportu Lotniczego im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Gościem honorowym był sam marszałek. Na uroczystości z tym związane z całej Polski przyleciało ponad 200 samolotów.