Dokumenty pilota

Poniżej wyszczególniono dokumenty jakie muszą być w teczce każdego pilota w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Pomorskiego:

1. Instruktorzy szkolenia naziemnego:
– oświadczenie
kserokopie:
– licencji (dla pilotów)
– dokument potwierdzający wykształcenie niezbędne do prowadzenia szkolenia
– udział w szkoleniu standaryzacyjnym (raz na rok)
2. Instruktorzy szkolenia praktycznego:
kserokopie:
– licencji
– aktualne badania LL
– oświadczenie lotnisko
– deklaracja lotna
– protokół KTP, KWT
– świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty
– świadectwo  operatora radiotelefonisty  stacji lotniskowej
– polisa NNW lotnicze
3. Uczniowie piloci:
– umowa o szkolenie lotnicze
– podanie o szkolenie lotnicze
– regulamin szkolenia lotniczego
– kserokopia dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej)
– niepełnoletni- notarialna zgoda rodziców (opiekunów) na szkolenie lotnicze
– kserokopia świadectwa/ dyplomu
– oświadczenie lotnisko
– deklaracja lotna
– kroki lotniska
– rejon 50km lotniska (przed 1 przelotem)
– protokół z egzaminu TKS (teoretyczny kurs samolotowy/ szybowcowy)
– zaświadczenie o ukończeniu TKS
– orzeczenie komisji lotniczo lekarskiej
– polisa ubezpieczeniowa NNW lotnicze
– kolejne protokoły KWT
4. Piloci licencjonowani:
– Umowa o szkolenie lotnicze (jeżeli szkolą się do kolejnego uprawnienia)
– podanie o szkolenie lotnicze (jeżeli szkolą się do kolejnego uprawnienia)
– regulamin szkolenia lotniczego (jeżeli szkolą się do kolejnego uprawnienia)
– kserokopia dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej) (jeżeli szkolą się do kolejnego uprawnienia)
– niepełnoletni- notarialna zgoda rodziców (opiekunów) na szkolenie lotnicze
– kserokopia świadectwa/ dyplomu (jeżeli szkolą się do kolejnego uprawnienia)
– oświadczenie lotnisko
– deklaracja lotna
– kroki lotniska
– rejon 50km lotniska (przed 1 przelotem)
– zaświadczenie o ukończeniu TKS
– orzeczenie komisji lotniczo lekarskiej
– polisa ubezpieczeniowa NNW lotnicze
– protokół KWT
– protokół KTP
– kserokopie licencji
– kserokopa świadectwa operatora radiotelefonisty
– inne: kserokopia SEP(L), zaświadczenia, skierowania, wyczyny, rekordy itp.

W przypadku obcokrajowców zgoda ULC na szkolenie lotnicze.
W/w doumenty celem uzupełnienia należy składać w wyszkoleniu (nie uzupełniać samemu teczek osobowych!!!)
Bez pełnej dokumentacji w teczkach osobowych oraz aktualnych wpisów w ksiązki lotów, wykonywanie czynności lotniczych jest zabronione (Instrukcja Szkolenia OSL Aeroklubu Pomorskiego)