Dane lotniska

Sprawdź AIP Polska w wersji drukowanej w celu weryfikacji zamieszczonych tutaj danych. Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.
Check printed version of AIP Poland in order to verify data presented herein. Latest information are published in NOTAM.

Nie do użytku operacyjnego.
Not for operational use.

Lotnisko Toruń (EPTO)

Podstawowe dane dotyczące lotniska

Współrzędne 53°01’45.16”N mapa
018°32’45.22”E
Odległość, kierunek od miasta 3km (1.6NM)
095°GEO
Wzniesienie lotniska 50m AMSL
Częstotliwość PORTU/KWADRATU 120.660 MHz
Dozwolony ruch lotniczy VFR
Kod ICAO EPTO
 

Pasy startowe

Oznaczenie RWY Kierunki lądowań Wymiary RWY Rodzaj nawierzchni
10R / 28L 104° / 284° 1269 x 57 beton
10L / 28R 104° / 284° 1092 x 100 trawiasta
 
 

Dane i mapy dotyczące lotniska (pdf)

 
Dane dotyczące lotniska (Aerodrome Data)
Mapa Lotniska (Aerodrome Chart) 1:20 000
Mapa operacyjna do lotów z widocznością (Visual Operation Chart) 1:50 000
Mapa operacyjna do lotów z widocznością (Visual Operation Chart) 1:250 000
Fragment Lotniczej mapy Polska – ICAO 1 : 500 000

PUNKTY WLOTOWE:

DSC04759