Cenniki

CENNIK 2024

SAMOLOTOWE SZKOLENIE TEORETYCZNE

W trybie stacjonarnym do PPL(A) i LAPL(A)   Cena 1500,-
SAMOLOTOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE

DO PPL(A)

Ilość godzin: 45 + 2 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania PPL(A)

  1. Samolot Socata Rallye 180 –   32 000 ,- pełne szkolenie
  2. Samolot Cessna C 150        –   29 500 ,- pełne szkolenie

Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.

Na koszt szkolenia między innymi składają się następujące elementy oraz koszty:

– instruktor szkolący
– obsługa techniczna
– resurs samolotu
– paliwo + olej
– koszty operacyjno ruchowe
– ubezpieczenie

Informujemy również, iż na lotnisku jest baza noclegowo-gastronomiczna.

 

PRZESZKOLENIE NA NOWY TYP, SZKOLENIE I TRENING

  1. Samolot Socata Rallye 235 E-D  – 1 080,-/godz.
  2. Samolot Socata Rallye 180         –   720,-/godz.
  3. Samolot Zlin 526 F                       – 1 800,-/godz.
  4. Samolot Cessna C-150                –   600,-/godz.

Uprawnienie VFR NOC na samolocie Cessna C-150  4 800,-

Uprawnienie Hol szybowców + Typ Socata Rallye 235 – 4 800,- *
* dotyczy pilotów samolotowych posiadających licencję SPL

Budowa nalotu na Cessna C-150 w pakiecie 30 godzin bez instruktora  – 16 200,-

SZKOLENIE SAMOLOTOWE UPRT Advanced

Aeroklub Pomorski zaprasza pilotów na SAMOLOTOWE SZKOLENIE UPRT. Koszt szkolenia 6600 zł. Szczegóły i dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod nr. telefonu tel: 604-249-469 .

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA – 200 ,-
EGZAMIN KWT – 60 ,-
INSTRUKTORZY CZYNNIE UDZIELAJĄCY SIĘ W SZKOLENIACH SĄ ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA  KWT I KTP.

CENNIK

NA SZKOLENIE SZYBOWCOWE W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2024

2024
Szkolenie teoretyczne podstawowe 900,-
   
SZKOLENIE PRAKTYCZNE DO III KLASY
Za wyciągarką ** 4000,-* / 5000,-
(Pow. 60 lotów 50,-/lot)
   
SZKOLENIE I TRENING PO III KLASIE
Hol za wyciągarką 45,-
Hol za samolotem 300 m 120,-
Hol za samolotem 500 m (termika) 150,-
Hol za samolotem każde następne 100 metrów 25,-
Przeszkolenie na start za samolotem 180,-/lot
Hol do strefy akrobacji (1300metrów) 300,-
Nadzór instruktorski w powietrzu i na ziemi 1h 60,-

*młodzież ucząca się ( do 25 roku życia )
**Opłata za szkolenie do III klasy:
– dotyczy 60 ciągów za wyciągarką.
Powyżej tej ilości obowiązuje opłata 50,- za każdy start,

 

OPŁATY ZA HOLE SĄ DO NABYCIA W SEKRETARIACIE AEROKLUBU.
WARUNKIEM WYKONANIA LOTU JEST POSIADANIE BILETU NA HOL.

 

OPŁATA ZA GODZINĘ LOTU SZYBOWCA

Puchacz    – 120,-
Twin Astir – 120,-

Junior       – 96,-

Dla osób niezrzeszonych w Aeroklubie Pomorskim należy doliczyć 50% ceny.

  • Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.
  • Hol na termikę – nie niżej niż 500m; nie dotyczy lotów instruktorskich.
  • Obowiązek uregulowania zobowiązań warunkiem szkolenia ( istnieje możliwość dokonywania przedpłat )
  • Jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana w danym sezonie to pozostała jej część przechodzi na następny sezon ale do rozliczenia za kolejne loty wg cennika podstawowego.

WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UWAGA!

Członkowie stowarzyszeni opłacają składki członkowskie i opłatę lotniskową jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku. Uregulowanie w/w opłat daje prawo do pobrania karty na KWT.

Lp. Wpisowe i składki członkowskie Zwyczajni Stowarzyszeni
1. Wpisowe na członka Aeroklubu wszystkich sekcji 250,-
2. Wpisowe dla osób szkolonych prywatnie w sekcji mikrolotowej 500,-
3. Wpisowe dla byłych członków Aeroklubu, którzy utracili członkostwo w ciągu 4 lat 500,-
4.

Składka członkowska

sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa-
sekcja mikrolotowa-
sekcja modelarska-

 

60,-
60,-
60,-
48,-

 

Składka roczna 480,-
Składka roczna 480,-
Składka roczna 480,-
Składka roczna 360,-

5. Składki członkowskie dla KSL 12,-
6. Opłata za KWT(czynni instruktorzy społeczni i pracownicy – zwolnieni z opłaty) 60,- 60,-
7. Składka lotniskowa (płatna do końca lutego)
sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa –
sekcja mikrolotowa –
sekcja balonowa-
sekcja modelarska-
300,-
300,-
300,-
200,-
200,-
300,-
300.-
300,-
200,-
200,-

 

Lp Wysokość opłat świadczeń usług na rzecz Aeroklubu przez członków Wysokość opłaty
1. Prace specjalistyczne (loty instruktorskie) 50,-/h
2. Kierowanie lotami, szkolenie teoretyczne – wykłady 30,-/h
3. Obsługa wyciągarki 10,-/ciąg

 

Kwoty wypracowane przez członka będą rozliczane na poczet szkolenia lotniczego i treningu i nie będą refundowane w gotówce !!!

Za niesolidne i opieszałe wykonywanie obowiązków przyjętych przez członka będą stosowane kary statutowe i administracyjno-prawne !!!

Przypomina się o możliwości zapisów do wszystkich sekcji na członków zwyczajnych Aeroklubu Pomorskiego. Jednocześnie osoby wcześniej zapisane mają możliwość zmiany statusu członka (zwyczajnego , wspierającego ) na stowarzyszonego. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji oraz uiszczenie należnych składek członkowskich do dnia zmiany statusu.

 

OPŁATA ZA LĄDOWANIE, START I POSTÓJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Hangarowanie sprzętu dla członków AEROKLUBU POMORSKIEGO
1.   Hangar / mc Postój na stojance /  mc
–   samolot 803,65,- 360,-
–   wiatrakowiec 602,73- 240,-
–   ultralekki 602,73,- 240,-
–   szybowiec 160,42-    
–   motolotnia 61,27-    
W opłaty wliczone są operacje lotnicze wykonywane z lotniska EPTO.
Opłaty za sprzęt spoza AEROKLUBU POMORSKIEGO
  Hangar / mc Hangar / doba Postój na stojance / doba
2. – samolot do 2t *
– śmigłowiec
– ultralekki
– szybowiec
– motolotnia
1080,-
840,-
840,-
480,-
360,-
96,-
72,-
60,-
48,-
36,-
72,-
48,-
48,-
48,-
24,-

START I LĄDOWANIE

Krajowe statki powietrzne oraz ze strefy Schengen* netto brutto
do 2 t 50,00 61,50
za każdą rozpoczętą tonę 25,00 30,75

*do opłaty wliczony jest 4 godzinny postój