Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]25.6
Hum [%]39
QFE [hPa]1019.3
Wind [m/s]2.7
Dir [deg]131
Gust [m/s]5.2
Computed values:
Td [C]13.358001697442
EST Cloud base[m] 1530.2497878198
+125m for each 1[C]
EPTO: 2019-08-25 09:45:26
Aeroklub Pomorski

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 02.12.2018

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 02. 12. 2018r. o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Zwyczajnych i Honorowych Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 11:15 ( Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 § 12 pkt 6).

Baner 1 Baner 2