Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]27.2
Hum [%]28
QFE [hPa]1001.9
Wind [m/s]1.5
Dir [deg]189
Gust [m/s]2.6
Computed values:
Td [C]10.1093878359
EST Cloud base[m] 2136.32652051
+125m for each 1[C]
EPTO: 2019-04-26 14:31:20
Aeroklub Pomorski

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 02.12.2018

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 02. 12. 2018r. o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Zwyczajnych i Honorowych Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 11:15 ( Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 § 12 pkt 6).

Baner 1 Baner 2