Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]12.8
Hum [%]82
QFE [hPa]1000.1
Wind [m/s]0.9
Dir [deg]144
Gust [m/s]1.5
Computed values:
Td [C]10.506314817674
EST Cloud base[m] 286.7106477908
+125m for each 1[C]
EPTO: 2019-10-16 02:55:28
Aeroklub Pomorski

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 02.12.2018

Zarząd Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu zawiadamia, że w dniu 02. 12. 2018r. o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Zwyczajnych i Honorowych Aeroklubu Pomorskiego przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu. Drugim terminem będzie godzina 11:15 ( Statut Aeroklubu Pomorskiego Rozdział 5 § 12 pkt 6).

Baner 1 Baner 2