Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]11.2
Hum [%]74
QFE [hPa]1026.5
Wind [m/s]2.4
Dir [deg]304
Gust [m/s]3.4
Computed values:
Td [C]7.26992975138
EST Cloud base[m] 491.258781077
+125m for each 1[C]
EPTO: 2019-03-22 08:01:17
Aeroklub Pomorski

„SZTAFETA LOTNICZYCH POKOLEŃ”

„Sztafeta Lotniczych Pokoleń”
Grudziądz – Toruń – Warszawa – Warka – Dęblin

REKTOR-KOMENDANT WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
gen. bryg. pil. dr. hab. Jan RAJCHEL

ma zaszczyt zaprosić w dniu 11.04. 2015 o godz. 9:30 na uroczysty start SZTAFETY LOTNICZYCH POKOLEŃ w Toruniu organizowanej w roku jubileuszu 90-lecia dęblińskiej „Szkoły Orląt”

9:30-uroczyste złożenie kwiatów na grobie Komendanta WSOSP gen. E. HYRY na Cmentarzu Komunalnym
10:00-początek biegu
11:00-zakończenie biegu na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego przed pomnikiem „Lotników Toruńskich”
111     222

333

 

Baner 1 Baner 2