Kamera
Kamera z lotniska
pogoda
Temp [C]-3.5
Hum [%]68
QFE [hPa]1004.2
Wind [m/s]0.8
Dir [deg]130
Gust [m/s]3.8
Computed values:
Td [C]-8.47406338219
EST Cloud base[m] 621.757922773
+125m for each 1[C]
EPTO: 2019-01-23 17:39:27
Aeroklub Pomorski

„SZTAFETA LOTNICZYCH POKOLEŃ”

„Sztafeta Lotniczych Pokoleń”
Grudziądz – Toruń – Warszawa – Warka – Dęblin

REKTOR-KOMENDANT WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH
gen. bryg. pil. dr. hab. Jan RAJCHEL

ma zaszczyt zaprosić w dniu 11.04. 2015 o godz. 9:30 na uroczysty start SZTAFETY LOTNICZYCH POKOLEŃ w Toruniu organizowanej w roku jubileuszu 90-lecia dęblińskiej „Szkoły Orląt”

9:30-uroczyste złożenie kwiatów na grobie Komendanta WSOSP gen. E. HYRY na Cmentarzu Komunalnym
10:00-początek biegu
11:00-zakończenie biegu na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego przed pomnikiem „Lotników Toruńskich”
111     222

333

 

Baner 1 Baner 2