Cenniki

CENNIK

SAMOLOTOWE SZKOLENIE TEORETYCZNE

Ilość godzin: 100 w trybie stacjonarnym do PPL(A) i LAPL(A)   Cena 1500,-
SAMOLOTOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE

DO PPL(A)

Ilość godzin: 45 + 2 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania PPL(A)

  1. Samolot Morane MS 880 B  500 ,-/godz; ( 23500 ,- pełne szkolenie )
  2. Samolot PZL-110 KOLIBER   500 ,-/godz; ( 23500 ,- pełne szkolenie )
  3. Samolot Morane MS 893 E  580 ,-/godz; ( 27260 ,- pełne szkolenie )

DO LAPL(A)     NOWOŚĆ !!! –szkolenie na profesjonalnych samolotach

Ilość godzin: 30 + 1 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania LAPL(A) 

1. Samolot Morane MS 880 B  500 ,-/godz; ( 15500 ,- pełne szkolenie )
2. Samolot PZL-110 KOLIBER   500 ,-/godz; ( 15500 ,- pełne szkolenie )

Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.

Na koszt szkolenia między innymi składają się następujące elementy oraz koszty:

– instruktor szkolący
– obsługa techniczna
– resurs samolotu
– paliwo + olej
– koszty operacyjno ruchowe
– ubezpieczenie

Informujemy również, iż na lotnisku jest baza noclegowo-gastronomiczna.

W Aeroklubie istnieje możliwość tankowania paliwa AVGAS 100LL I 91UL ze stacji samoobsługowej czynnej od wschodu do zachodu słońca. Płatność kartą płatniczą.

PRZESZKOLENIE NA NOWY TYP, SZKOLENIE I TRENING

  1. Samolot Socata Rallye 235 E-D 800,-/godz;

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA – 200 ,-
EGZAMIN KWT – 50 ,-
INSTRUKTORZY CZYNNIE UDZIELAJĄCY SIĘ W SZKOLENIACH SĄ ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA  KWT I KTP.

CENNIK

NA SZKOLENIE SZYBOWCOWE W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2019

2019
SZKOLENIE TEORETYCZNE PODSTAWOWE 600,-
SZKOLENIE TEORETYCZNE DODATKOWE Ustalane indywidualnie
SZKOLENIE PRAKTYCZNE DO III KLASY
ZA WYCIĄGARKĄ ** 2900,-* / 3600,-
ZA SAMOLOTEM ** 5900,-
SZKOLENIE I TRENING PO III KLASIE
HOL ZA WYCIĄGARKĄ 20,-
HOL ZA SAMOLOTEM 300 M 60,-
HOL ZA SAMOLOTEM KAŻDE NASTĘPNE 100 METRÓW 15,-

*młodzież ucząca się ( do 25 roku życia )
**Opłata za szkolenie do III klasy dotyczy 70 ciągów za wyciągarką lub 35 holi za samolotem. Powyżej tej ilości obowiązuje dopłata wg cennika za każdy lot.

 SZKOLENIE W AKROBACJI  SZYBOWCOWEJ NA MDM-1 FOX

2019
BILET NA STREFĘ AKROBACJI 240,-
BILET NA STREFĘ AKROBACJI (Pakiet 6000,-) 200 (30 stref)
BILET NA LOT PO KRĘGU 50,-
DOPŁATA ZA LOT Z INSTRUKTOREM 50,-

OPŁATY ZA HOLE SĄ DO NABYCIA W SEKRETARIACIE AEROKLUBU.
WARUNKIEM WYKONANIA LOTU JEST POSIADANIE BILETU NA HOL.

OPŁATA ZA GODZINĘ LOTU SZYBOWCA (Puchacz, Junior)  51,-

Dla osób niezrzeszonych w Aeroklubie Pomorskim należy doliczyć 50% ceny.

  • Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.
  • Hol na termikę – nie niżej niż 500m; nie dotyczy lotów instruktorskich.
  • Obowiązek uregulowania zobowiązań warunkiem szkolenia ( istnieje możliwość dokonywania przedpłat )
  • Jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana w danym sezonie to pozostała jej część przechodzi na następny sezon ale do rozliczenia za kolejne loty wg cennika podstawowego.

WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UWAGA!

Członkowie stowarzyszeni opłacają składki członkowskie i opłatę lotniskową jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku. Uregulowanie w/w opłat daje prawo do pobrania kary na KWT.

Lp. Wpisowe i składki członkowskie Zwyczajni/wspierający Stowarzyszeni/ młodzież ucząca się do 25 roku życia
1. Wpisowe na członka Aeroklubu wszystkich sekcji 200,-
2. Wpisowe dla osób szkolonych prywatnie w sekcji mikrolotowej 500,-
3. Wpisowe dla byłych członków Aeroklubu, którzy utracili członkostwo w ciągu 4 lat 400,-
4.

Składka członkowska

sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa-
sekcja mikrolotowa-
sekcja modelarska-

 

50/40,- *
50/40,- *
50/40,- *
40/30,- *

 

Składka roczna 400,-
Składka roczna 400,-
Składka roczna 400,-
Składka roczna 300,-

5. Składki członkowskie dla KSL 12,-
6. Opłata za KWT(czynni instruktorzy społeczni i pracownicy – zwolnieni z opłaty) 50,- 50,-
7. Składka lotniskowa (płatna do końca lutego)
sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa –
sekcja mikrolotowa –
sekcja balonowa-
sekcja modelarska-
200,-
150/400,- **
200,-
100,-
100,-
200,-
150/400,- **
200,-
100,-
100,-

* młodzież ucząca się do 25 roku życia
** dla osób, które nie odpracują 10h przy sprzęcie do końca lutego 2019

Lp Wysokość opłat świadczeń usług na rzecz Aeroklubu przez członków Wysokość opłaty
1. Pracownik niewykwalifikowany (sprzątaczka, dozorca, obsługa pasażerów itp.) 10,-/h
2. Prace specjalistyczne (loty instruktorskie) 50,-/h
3. Kierowanie lotami, szkolenie teoretyczne – wykłady 30,-/h
4. Prace specjalistyczne remontowo-budowlane 20,-/h
5. Obsługa wyciągarki 5,-/ciąg

 

Kwoty wypracowane przez członka będą rozliczane na poczet szkolenia lotniczego i treningu i nie będą refundowane w gotówce !!!

Za niesolidne i opieszałe wykonywanie obowiązków przyjętych przez członka będą stosowane kary statutowe i administracyjno-prawne !!!

Od 01.02.2010 roku, przypomina się o możliwości zapisów do wszystkich sekcji na członków stowarzyszonych Aeroklubu Pomorskiego. Jednocześnie osoby wcześniej zapisane mają możliwość zmiany statusu członka (zwyczajnego , wspierającego ) na stowarzyszonego. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji oraz uiszczenie należnych składek członkowskich do dnia zmiany statusu.

CENNIK

STAWKI ZA GODZINĘ HANDLOWĄ SAMOLOTÓW W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2019

Lp TYP SAMOLOTU GODZINA MINUTA
1. Socata Rallye 235 E-D 1200,- 20,-
2. Morane 893 E 900,- 15,-
3, PZL-110 600,- 10,-
4. Morane 880 B 600,- 10,-
5. Cessna 150 600,- 10,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

OPŁATA ZA LĄDOWANIE, START I POSTÓJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Hangarowanie sprzętu dla członków AEROKLUBU POMORSKIEGO
1.   Hangar / mc Postój na stojance /  mc
–      samolot 600,- 300,-
–      śmigłowiec 450,- 200,-
–      wiatrakowiec 450,- 200,-
–      ultralekki 450,- / 100,- zdemontowany 200,-
–      szybowiec 100,- /   50,- zdemontowany
–      motolotnia 45,-
–      przyczepa szybowcowa 100,- 30,- na zewnątrz
W opłaty wliczone są operacje lotnicze wykonywane z lotniska EPTO.
Opłaty za sprzęt spoza AEROKLUBU POMORSKIEGO
Hangar / mc Hangar / doba Postój na stojance / doba
2. –      samolot do 2t *
–      śmigłowiec
–      ultralekki
–      szybowiec
–      motolotnia
–      przyczepa szybowcowa
900,-
700,-
700,-
400,-
300,-
150,-
80,-
60,-
50,-
40,-
30,-
20,-
60,-
40,-
40,-
40,-
20,-
10,-
Lądowanie i start KRAJOWYCH statków powietrznych
3. –      do 2 ton
–      za każdą rozpoczętą tonę
–      opłaty dla śmigłowcówDo opłaty wliczony jest 4 godzinny postój.
40,-
20,-
40,-
Lądowanie i start ZAGRANICZNYCH statków powietrznych
spoza strefy Schengen
4. –      do 2 ton
–      za każdą rozpoczętą tonę
–      opłaty dla śmigłowców     Do opłaty wliczony jest 4 godzinny postój.
60,-
30,-
50,-

* powyżej 2ton za każdą rozpoczętą tonę – 20,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

Na terenie Aeroklubu Pomorskiego istnieje możliwość tankowania paliwa AVGAS 100LL oraz 91UL ze stacji samoobsługowej czynnej 24h na dobę. Płatność kartą płatniczą.

WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z TANKOWANIEM PALIWA, DOSTĘPNOŚCIĄ PALIWA, FAKTURAMI, OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ FIRMĘ AWIX OIL.

TEL. OBSŁUGI STACJI: 510 990 779  i  510 990 792