Cenniki

CENNIK

NA SZKOLENIE SAMOLOTOWE DO LICENCJI SAMOLOTOWEJ TURYSTYCZNEJ PPL(A) ORAZ LICENCJI SAMOLOTÓW LEKKICH LAPL(A) O MASIE STARTOWEJ DO 2000 KG W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2017

SAMOLOTOWE SZKOLENIE TEORETYCZNE

Ilość godzin: 100 w trybie stacjonarnym do PPL(A) i LAPL(A)

Cena 1500,-    – dla osób, które nie będą odbywać szkolenia praktycznego w
Aeroklubie Pomorskim
– dla osób, które odbędą szkolenie praktyczne w Aeroklubie
Pomorskim koszt szkolenia praktycznego będzie pomniejszony
o 300,-

SAMOLOTOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE

DO PPL(A)

Ilość godzin: 45 + 2 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania PPL(A)

 1. Samolot Morane MS 880 B  500 ,-/godz; ( 23500 ,- pełne szkolenie )
 2. Samolot PZL-110 KOLIBER   500 ,-/godz; ( 23500 ,- pełne szkolenie )
 3. Samolot Morane MS 893 E  580 ,-/godz; ( 27260 ,- pełne szkolenie )

DO LAPL(A)     NOWOŚĆ !!! –szkolenie na profesjonalnych samolotach

Ilość godzin: 30 + 1 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania LAPL(A)

1. Samolot Morane MS 880 B  500 ,-/godz; ( 15500 ,- pełne szkolenie )
2. Samolot PZL-110 KOLIBER   500 ,-/godz; ( 15500 ,- pełne szkolenie )

W przypadku przedpłaty w wysokości 50% udzielamy zniżki 2%, a w wysokości 100% udzielimy zniżki 5%.

Na koszt szkolenia między innymi składają się następujące elementy oraz koszty:

– instruktor szkolący
– obsługa techniczna
– resurs samolotu
– paliwo + olej
– koszty operacyjno ruchowe
– ubezpieczenie

Informujemy również, iż na lotnisku jest baza noclegowo-gastronomiczna, z której osoba szkoląca może korzystać po obniżonych kosztach

W Aeroklubie istnieje możliwość tankowania paliwa AVGAS 100LL I 91UL ze stacji samoobsługowej czynnej od wschodu do zachodu słońca. Płatność kartą płatniczą.

PRZESZKOLENIE NA NOWY TYP, SZKOLENIE I TRENING

 1. Samolot Socata Rallye 235 E-D 800,-/godz;

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA – 200 ,-
EGZAMIN KWT – 50 ,-

 

CENNIK

NA SZKOLENIE SZYBOWCOWE W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2017

2017
SZKOLENIE TEORETYCZNE PODSTAWOWE 600,-
SZKOLENIE TEORETYCZNE DODATKOWE Ustalane indywidualnie
SZKOLENIE PRAKTYCZNE DO III KLASY
ZA WYCIĄGARKĄ 2900,-* / 3600,-
ZA SAMOLOTEM 5900,-
SZKOLENIE I TRENING PO III KLASIE
HOL ZA WYCIĄGARKĄ 17,-* / 19,-
HOL ZA SAMOLOTEM 300 M 45,-* / 55,-
KAŻDE NASTĘPNE 100 M 12,-* / 14,-

*młodzież ucząca się ( do 25 roku życia )

OPŁATY ZA HOLE SĄ DO NABYCIA W SEKRETARIACIE AEROKLUBU.
WARUNKIEM WYKONANIA LOTU JEST POSIADANIE BILETU NA HOL.

OPŁATA ZA GODZINĘ LOTU SZYBOWCA
BEZ PAKIETU PAKIET RABATOWY I ZA 500,- PAKIET RABATOWY II ZA 1500,-
LAMINATOWY 51,- 45,- 39,-
DREWNIANY 39,- 33,- 27,-

 

Opłata za szkolenie do III klasy dotyczy 80 ciągów za wyciągarką lub 40 holi za samolotem. Powyżej tej ilości obowiązuje dopłata wg cennika za każdy lot.

Dla osób niezrzeszonych w Aeroklubie Pomorskim należy doliczyć 50% ceny.

 • Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.
 • Hol na termikę – nie niżej niż 500m; nie dotyczy lotów instruktorskich.
 • Przed KTP lub pierwszym LS ( uczniowie ) w sezonie należy dokonać opłaty z tytułu usług związanych ze sportem szybowcowym na sezon 2017 wynoszącej 150 PLN (400 PLN dla osób, które nie odpracują 10h przy sprzęcie do końca marca 2017). W przypadku nieuiszczenia niniejszej opłaty przed pierwszym lotem, zostanie ona doliczona automatycznie przy rozliczeniu za pierwszy lot w sezonie.
 • Obowiązek uregulowania zobowiązań warunkiem szkolenia ( istnieje możliwość dokonywania przedpłat )
 • ! – istnieje możliwość przedpłaty za godziny lotu szybowcem przed pierwszym lotem w sezonie w postaci pakietu z rabatem. Jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana w danym sezonie to pozostała jej część przechodzi na następny sezon ale do rozliczenia za kolejne loty wg cennika podstawowego lub wg kolejnego wykupionego pakietu rabatowego.

WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Lp. Wpisowe i składki członkowskie Zwyczajni/wspierający/młodzież ucząca się do 25 roku życia Stowarzyszeni
1. Wpisowe na członka Aeroklubu wszystkich sekcji 150,- 200,-
2. Wpisowe dla osób szkolonych prywatnie w sekcji mikrolotowej 500,- 500,-
3. Wpisowe dla byłych członków Aeroklubu, którzy utracili członkostwo w ciągu 4 lat 400,- Uregulowanie na bieżąco opłat za zaległe lata
4. Składka członkowska- wszystkie sekcje oprócz modelarskiej- sekcja modelarska 45,- 35,- 35,-35,- 30,- 30,- Opłata roczna 300,-
5. Składki członkowskie dla KSL 10,- -
6. Opłata za KWT(instruktorzy społeczni i pracownicy – zwolnieni z opłaty) 50,- 50,-
7. Składka lotniskowa (płatna do końca kwietnia)- sekcja samolotowa- sekcja mikrolotowa- sekcja szybowcowa*- sekcja balonowa- sekcja modelarska 150,-100,-400,*-50,-0,- 150,-100,-400,*-50,-0,-

* możliwość odpracowania 10 godz., wówczas opłata wyniesie 150,-

W przypadku nieterminowej opłaty powyżej 2 miesięcy zaległości – połata składki w podwójnej wysokości za każdy miesiąc !!!

Lp Wysokość opłat świadczeń usług na rzecz Aeroklubu przez członków Wysokość opłaty
1. Pracownik niewykwalifikowany (sprzątaczka, dozorca, obsługa pasażerów itp.) 10,-/h
2. Prace specjalistyczne (loty instruktorskie) 50,-/h
3. Kierowanie lotami, szkolenie teoretyczne – wykłady 30,-/h
4. Prace specjalistyczne remontowo-budowlane 20,-/h
5. Obsługa wyciągarki 3,-/ciąg

 

Kwoty wypracowane przez członka będą rozliczane na poczet szkolenia lotniczego i treningu i nie będą refundowane w gotówce !!!

Za niesolidne i opieszałe wykonywanie obowiązków przyjętych przez członka będą stosowane kary statutowe i administracyjno-prawne !!!

Od 01.02.2010 roku, przypomina się o możliwości zapisów do wszystkich sekcji na członków stowarzyszonych Aeroklubu Pomorskiego. Jednocześnie osoby wcześniej zapisane mają możliwość zmiany statusu członka (zwyczajnego , wspierającego ) na stowarzyszonego. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji oraz uiszczenie należnych składek członkowskich do dnia zmiany statusu.

CENNIK

STAWKI ZA GODZINĘ HANDLOWĄ SAMOLOTÓW W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2017

 

Lp TYP SAMOLOTU GODZINA MINUTA
1. Socata Rallye 235 E-D 1200,- 20,-
2. Morane 893 E 900,- 15,-
3, PZL-110 600,- 10,-
4. Morane 880 B 600,- 10,-
5. Cessna 150 600,- 10,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

 

OPŁATA ZA LĄDOWANIE, START I POSTÓJ STATKÓW POWIETRZNYCH

1. Lądowanie i start KRAJOWYCH statków powietrznych

 • do 2 ton
 • za każdą rozpoczętą tonę
 • opłaty dla śmigłowców
40,-
20,-
-50%
2. Lądowanie i start ZAGRANICZNYCH statków powietrznych

 • do 2 ton
 • za każdą rozpoczętą tonę
 • opłaty dla śmigłowców
60,-
30,-
-50%
3. Postój KRAJOWEGO statku powietrznego za każdą rozpoczętą tono/dobę
Postój ZAGRANICZNEGO statku powietrznego za każdą rozpoczętą tono/dobę
8,-
12,-
4. Hangarowanie:

 • ultralekki, szybowiec
 • samolot powyżej 2 ton
 • motolotnia
310,-
600,-
175,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)