Cenniki

CENNIK 2021

SAMOLOTOWE SZKOLENIE TEORETYCZNE

Ilość godzin: 100 w trybie stacjonarnym do PPL(A) i LAPL(A)   Cena 1500,-
SAMOLOTOWE SZKOLENIE PRAKTYCZNE

DO PPL(A)

Ilość godzin: 45 + 2 na Państwowy Egzamin Praktyczny -wymagane minimum do uzyskania PPL(A)

  1. Samolot Socata Rallye 180 600 ,-/godz; ( 27000 ,- pełne szkolenie )
  2. Samolot Cessna C 150        600 ,-/godz; ( 27000 ,- pełne szkolenie )

Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.

Na koszt szkolenia między innymi składają się następujące elementy oraz koszty:

– instruktor szkolący
– obsługa techniczna
– resurs samolotu
– paliwo + olej
– koszty operacyjno ruchowe
– ubezpieczenie

Informujemy również, iż na lotnisku jest baza noclegowo-gastronomiczna.

 

PRZESZKOLENIE NA NOWY TYP, SZKOLENIE I TRENING

  1. Samolot Socata Rallye 235 E-D 800,-/godz;

SZKOLENIE SAMOLOTOWE UPRT Advanced 2021

Aeroklub Pomorski zaprasza pilotów na SAMOLOTOWE SZKOLENIE UPRT. Koszt szkolenia 6600 zł. Szczegóły i dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod nr. telefonu tel: 604-249-469 . Zapraszamy do Torunia. Kontakt Janusz Rosołek tel. 604 249 469

INDYWIDUALNY PROGRAM SZKOLENIA – 200 ,-
EGZAMIN KWT – 50 ,-
INSTRUKTORZY CZYNNIE UDZIELAJĄCY SIĘ W SZKOLENIACH SĄ ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA  KWT I KTP.

CENNIK

NA SZKOLENIE SZYBOWCOWE W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2021

2021
SZKOLENIE TEORETYCZNE PODSTAWOWE 900,-
SZKOLENIE TEORETYCZNE DODATKOWE Ustalane indywidualnie
SZKOLENIE PRAKTYCZNE DO III KLASY
ZA WYCIĄGARKĄ ** 3500,-* / 4200,-
(Pow. 60 lotów 40,-/lot)
ZA SAMOLOTEM ** 6000,-
(Pow. 40 lotów 120,-/lot)
SZKOLENIE I TRENING PO III KLASIE
HOL ZA WYCIĄGARKĄ 30,-
HOL ZA SAMOLOTEM 300 M 70,-
HOL ZA SAMOLOTEM 500 M (TERMIKA) 100,-
HOL ZA SAMOLOTEM KAŻDE NASTĘPNE 100 METRÓW 20,-
PRZESZKOLENIE NA START ZA SAMOLOTEM 120,-/lot

*młodzież ucząca się ( do 25 roku życia )
**Opłata za szkolenie do III klasy:
– dotyczy 60 ciągów za wyciągarką.
Powyżej tej ilości obowiązuje opłata 40,- za każdy start,
lub 40 holi za samolotem.
Powyżej tej ilości obowiązuje opłata 120,- za każdy lot.

 SZKOLENIE W AKROBACJI  SZYBOWCOWEJ NA MDM-1 FOX

Aeroklub Pomorski w Toruniu zaprasza do szkolenia i lotów treningowych na akrobację szybowcową. Oferujemy: * szkolenie do uzyskania uprawnienia „Akrobacja”. * loty treningowe dla osób posiadających uprawnienie „Akrobacja”. * profesjonalne przygotowanie do startów w zawodach w klasach Advanced i Unlimited. Szkolenie prowadzone jest na dwumiejscowym szybowcu akrobacyjnym MDM-1 FOX a starty odbywają się za samolotem na wysokość 1300m. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorską, medalistów mistrzostw Polski i Świata, członków kadry narodowej. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria: * ważna licencja pilota szybowcowego. * ważne uprawnienie do startów za samolotem. * posiada kwalifikacje do wykonywania lotów na danym typie szybowca. * co najmniej 40 godzin czasu lotu lub 120 startów po uzyskaniu licencji szybowcowej, jako dowódca. * osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na szkolenie w akrobacji szybowcowej.

CENNIK LOTÓW NA AKROBACJĘ:

lot zapoznawczy – 650,00 zł brutto za lot akrobacyjny

Samodzielna strefa – wyczepienie 1300m – szybowiec MDM1-FOX : 250zł netto

Strefa z instruktorem – szybowiec MDM1-FOX: dopłata 80zł netto, łącznie 330zł netto/strefa

Hol do strefy akrobacji (1300m) szybowca akrobacyjnego innego niż własność Aeroklubu Pomorskiego: 200zł netto

Godzina lotu szybowca Swift, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Aeroklubu Pomorskiego: 280zł netto

Lot możliwy po wcześniejszym wykupieniu stosownego biletu na lot (zakup możliwy tylko w pracujące dni tygodnia sekretariatu).
Nie wymagamy minimalnej ilości deklarowanych lotów na dany termin.
Loty w cenie netto tylko dla pilotów posiadających licencje sportowe Aeroklubu Polskiego.
Piloci Kadry Narodowej są zwolnieni z opłaty resursowej dla szybowców Aeroklubu Polskiego.

OPŁATY ZA HOLE SĄ DO NABYCIA W SEKRETARIACIE AEROKLUBU.
WARUNKIEM WYKONANIA LOTU JEST POSIADANIE BILETU NA HOL.

OPŁATA ZA GODZINĘ LOTU SZYBOWCA (Puchacz, Junior)  60,-

Dla osób niezrzeszonych w Aeroklubie Pomorskim należy doliczyć 50% ceny.

  • Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie podstawowe w 2 ratach.
  • Hol na termikę – nie niżej niż 500m; nie dotyczy lotów instruktorskich.
  • Obowiązek uregulowania zobowiązań warunkiem szkolenia ( istnieje możliwość dokonywania przedpłat )
  • Jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana w danym sezonie to pozostała jej część przechodzi na następny sezon ale do rozliczenia za kolejne loty wg cennika podstawowego.

WPISOWE I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

UWAGA!

Członkowie stowarzyszeni opłacają składki członkowskie i opłatę lotniskową jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku. Uregulowanie w/w opłat daje prawo do pobrania karty na KWT.

Lp. Wpisowe i składki członkowskie Zwyczajni/wspierający Stowarzyszeni/ młodzież ucząca się do 25 roku życia
1. Wpisowe na członka Aeroklubu wszystkich sekcji 200,-
2. Wpisowe dla osób szkolonych prywatnie w sekcji mikrolotowej 500,-
3. Wpisowe dla byłych członków Aeroklubu, którzy utracili członkostwo w ciągu 4 lat 400,-
4.

Składka członkowska

sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa-
sekcja mikrolotowa-
sekcja modelarska-

 

50/40,- *
50/40,- *
50/40,- *
40/30,- *

 

Składka roczna 400,-
Składka roczna 400,-
Składka roczna 400,-
Składka roczna 300,-

5. Składki członkowskie dla KSL 12,-
6. Opłata za KWT(czynni instruktorzy społeczni i pracownicy – zwolnieni z opłaty) 50,- 50,-
7. Składka lotniskowa (płatna do końca lutego)
sekcja samolotowa-
sekcja szybowcowa –
sekcja mikrolotowa –
sekcja balonowa-
sekcja modelarska-
200,-
150/400,- **
200,-
100,-
100,-
200,-
150/400,- **
200,-
100,-
100,-

* młodzież ucząca się do 25 roku życia
** dla osób, które nie odpracują 10h przy sprzęcie do końca lutego 2021

Lp Wysokość opłat świadczeń usług na rzecz Aeroklubu przez członków Wysokość opłaty
1. Prace specjalistyczne (loty instruktorskie) 50,-/h
2. Kierowanie lotami, szkolenie teoretyczne – wykłady 30,-/h
3. Obsługa wyciągarki 5,-/ciąg

 

Kwoty wypracowane przez członka będą rozliczane na poczet szkolenia lotniczego i treningu i nie będą refundowane w gotówce !!!

Za niesolidne i opieszałe wykonywanie obowiązków przyjętych przez członka będą stosowane kary statutowe i administracyjno-prawne !!!

Przypomina się o możliwości zapisów do wszystkich sekcji na członków zwyczajnych Aeroklubu Pomorskiego. Jednocześnie osoby wcześniej zapisane mają możliwość zmiany statusu członka (zwyczajnego , wspierającego ) na stowarzyszonego. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji oraz uiszczenie należnych składek członkowskich do dnia zmiany statusu.

CENNIK

STAWKI ZA GODZINĘ HANDLOWĄ SAMOLOTÓW W AEROKLUBIE POMORSKIM W TORUNIU NA ROK 2021

Lp TYP SAMOLOTU GODZINA MINUTA
1. Socata Rallye 235 E-D 1200,- 20,-
2. Socata Rallye 180 600,- 10,-
3. Cessna 150 600,- 10,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

OPŁATA ZA LĄDOWANIE, START I POSTÓJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Hangarowanie sprzętu dla członków AEROKLUBU POMORSKIEGO
1.   Hangar / mc Postój na stojance /  mc
–      samolot 600,- 300,-
–      śmigłowiec 450,- 200,-
–      wiatrakowiec 450,- 200,-
–      ultralekki 450,- / 100,- zdemontowany 200,-
–      szybowiec 120,-
–      motolotnia 45,-
–      przyczepa szybowcowa 120,-  
W opłaty wliczone są operacje lotnicze wykonywane z lotniska EPTO.
Opłaty za sprzęt spoza AEROKLUBU POMORSKIEGO
  Hangar / mc Hangar / doba Postój na stojance / doba
2. –      samolot do 2t *
–      śmigłowiec
–      ultralekki
–      szybowiec
–      motolotnia
–      przyczepa szybowcowa
900,-
700,-
700,-
400,-
300,-
150,-
80,-
60,-
50,-
40,-
30,-
20,-
60,-
40,-
40,-
40,-
20,-
10,-
Lądowanie i start KRAJOWYCH statków powietrznych
3. –      do 2 ton
–      za każdą rozpoczętą tonę
–      opłaty dla śmigłowcówDo opłaty wliczony jest 4 godzinny postój.
40,-
20,-
40,-
Lądowanie i start ZAGRANICZNYCH statków powietrznych
spoza strefy Schengen
4. –      do 2 ton
–      za każdą rozpoczętą tonę
–      opłaty dla śmigłowców     Do opłaty wliczony jest 4 godzinny postój.
60,-
30,-
50,-

* powyżej 2ton za każdą rozpoczętą tonę – 20,-

Ceny nie zawierają podatku VAT (23%)

Na terenie Aeroklubu Pomorskiego istnieje możliwość tankowania paliwa AVGAS 100LL oraz 91UL ze stacji samoobsługowej czynnej 24h na dobę. Płatność kartą płatniczą.

WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z TANKOWANIEM PALIWA, DOSTĘPNOŚCIĄ PALIWA, FAKTURAMI, OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ FIRMĘ AWIX OIL.

TEL. OBSŁUGI STACJI:  510 990 792